Procjena utjecaja na zdravlje (Health Impact Assesment)

Danijela Lazarić Zec

Sažetak


Na dobrobit zajednice utječu odluke koje svakodnevno donose političari, ali i drugi donositelji odluka. Proces donošenje odluka uglavnom nije jednostavan proces jer uvijek postoje i neki drugi, jednako važni prioriteti, sredstva su ograničena, a tu su i politički zahtjevi za odgovornošću i transparentnošću.

Dijelom zbog pritiska javnosti pojavio se pokret koji uključuje brigu o zdravlju i dobrobiti zajednice u politički program rada na svim razinama – lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj. Procjena utjecaja na zdravlje (Health impact Assessment - HIA) je inovativna metoda. Sporazum iz Gothenburga kojeg je objavio Europski centar za zdravstvenu politiku SZO-a definirao je HIA-u kao «kombinaciju postupaka, metoda i alata, pomoću kojih se može procijeniti politika, program ili projekt u svezi s potencijalnim učincima na zdravlje populacije i raspodjelu tih učinaka unutar populacije». Cijelom Europom se širi pokret za uporabom HIA-e, ne samo u okviru pojedinačnih zemalja, već i mreža koje obuhvaćaju nekoliko zemalja, primjerice, 170 gradova potpisnika Obaveza iz Aalborga. Mnoge zemlje Europe koriste HIA-u (na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou) i to Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Njemačka, Nizozemska, Švedska, Italija i Slovačka. Velika Britanija primjenjuje  HIA-u na lokalnoj i subregionalnoj razini od 1997. godine.


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja