Uvođenje novog pristupa sigurnosti hrane u zemlje pristupnice EU-a – izazovi i mogućnosti za Hrvatsku (Establishing new food safety approach in EU accessing countries – Croatian challenges and opportunities)

B Antunović, Gordana Kralik, B Njari

Sažetak


Jedan je od glavnih ciljeva hrvatske poljoprivredne politike potrošačima omogućiti pristup odgovarajućoj i ispravnoj hrani koja je u skladu s propisima, naročito onima koji se tiču sigurnosti hrane. Hrvatska nacionalna strategija za sigurnost hrane na temelju novog pristupa sigurnosti hrane EU-a trenutačno je u fazi pripreme. Službeni okvir sigurnosti hrane upravo se reorganizira u cilju poboljšanja učinkovitosti uvođenjem procesa analize rizika.
Koordinacija i suradnja između tijela nadležnih za pitanja sigurnosti hrane sve je intenzivnija zbog početka pregovora s EU-om. Osoblje i ustanove uključeni u nadzor sigurnosti hrane kroz pretpristupne programe jačaju svoja znanja i sposobnosti. Takvo usklađivanje pristupa i standarda između zemalja članica traži se kao jamstvo zaštite potrošača. Isti dokument razmatra izazove i mogućnosti s kojima se Hrvatska suočava tijekom pretpristupnog razdoblja.

Ključne riječi


sigurnost hrane, Hrvatska, EU, analiza rizika, strategija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja