Ishrana po meri srednjoškolaca

Autor(i)

  • Nada Kosić Bibić Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, 24 000 Subotica
  • Jasminka Bogar Gimnazija "Svetozar Marković" Subotica, Petefi Š andora 1, 24 000 Subotica

Ključne riječi:

pravilna ishrana, anoreksija, bulimija, gojaznost, srednjoškolci

Sažetak

U svetu i kod nas sve su prisutniji problemi nepravilne ishrane srednjoškolaca, kao što su anoreksija, bulimija i gojaznost. Neadekvatna ishrana mladih ozbiljno kompromituje njihov fizički i mentalni razvoj, smanjuje kapacitet učenja i pogoršava navike u ishrani koje utiču na prevalenciju oboljevanja, ne samo u adolescentnom, nego i u odraslom dobu. Š kolski obrok je samo deo ukupnog unosa hrane, ali je vrlo važan jer srednjoškolci provode u školi 6 ili više sati. Celokupan sistem ishrane u školama nije zasnovan na principima pravilne ishrane, već je prepušten ekonomskim interesima pojedinaca koji su uzeli u zakup školske kantine i/ili kuhinje. Sve ono što se mladima nudi u neposrednoj blizini škola je daleko od onoga što bi bio zdrav obrok u školi. Da bi se promenile navike srednjoškolaca u ishrani i pospešila pravilna ishrana u školama, Centar za promociju zdravlja je na inicijativu prof. Bogar Jasminke osmislio program „Ishrana po meri srednjoškolacaâ€.

Author Biography

Jasminka Bogar, Gimnazija "Svetozar Marković" Subotica, Petefi Š andora 1, 24 000 Subotica

Gimnazija "Svetozar Marković", profesor biologija

Downloads

Objavljeno

2013-07-04

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi