Osiguranje kvalitete u analitičkom laboratoriju (Quality Assurance in Analytical laboratory)

Autor(i)

  • Zorka Knežević Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

osiguranje kvalitete, sustav kvalitete, kontrola kvalitete

Sažetak

Osiguranje kvalitete je temeljni element u produciranju pouzdanih, vjerodostojnih i reproducibilnih rezultata. Postavke osiguranja kvalitete implementiraju se u rad laboratorija kroz sustav kvalitete laboratorija odnosno kroz izrađene radne postupke koji moraju obuhvatiti sve segmente rada laboratorija od uzorkovanja do ispitnog izvještaja. Svi postupci sustava kvalitete moraju biti temeljeni na sljedivosti što znači da se svaki postupak, podatak ili rezultat mora moći provjeriti. Osiguranje kvalitete je kontinuirani proces unaprjeđenja rada laboratorija kroz pronalaženje pogreški, rješavanje problema i poduzimanje popravnih radnji, unutarnju i vanjsku kontrolu rada laboratorija, sudjelovanje u ispitivanju osposobljenosti laboratorija (eng. Proficiency Testing) kao i u razvoju postupaka interne kontrole kvalitete.  

Author Biography

Zorka Knežević, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Zorka KneževićHrvatski zavod za javno zdravstvo

Downloads

Objavljeno

2007-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi