Prikaz mortaliteta stanovništva Splitsko-dalmatinske županije od ozljeda, otrovanja i ostalih posljedica vanjskih uzroka u razdoblju 2000.-2004. (Mortality among residents of Split-dalmatian county from injuries, poisoning and certain other consequences

Ivana Bočina, Ankica Smoljanović

Sažetak


Cilj: Prikazati smrtnost stanovništva Splitsko-dalmatinske županije (Županije) od ozljeda, otrovanja i ostalih posljedica vanjskih uzroka (S00-T98, MKB-10) u razdoblju 2000. –2004.
Metode: Primijenjene su metode deskriptivne epidemiologije. Ispitanike su predstavljali svi umrli stanovnici Županije s osnovnim uzrokom smrti iz skupine S00-T98 u navedenom razdoblju. Kao izvor podataka poslužili su izvorni podatci Državnog zavoda za statistiku. Raspodjele pokazatelja smrtnosti od uzroka iz skupine S00-T98 prikazane su prema uzroku smrti, dobi i spolu kao apsolutni brojevi, udjeli i nestandardizirane specifične stope na 100 000 stanovnika.
Rezultati: Tijekom petogodišnjeg razdoblja u Županiji je od uzroka smrti iz skupine S00-T98 umiralo prosječno 265 osoba godišnje (278 umrlih u 2000., 283 u 2001., 261 u 2002., 258 u 2003., te 244 u 2004.), a prevladavali su muški (71.2 % u 2000., 61.5 u 2001., 59.0 u 2002., 59.3 u 2003., 60.7 u 2004.). Kretanje nestandardizirane specifične stope smrtnosti od ozljeda ukazuje na trend stagnacije (60.1/100 000 stanovnika u 2000., 61.2 u 2001., 56.3 stanovnika u 2002., 55.6 u 2003. godini, te 52.6 u 2004.). Među umrlima od ozljeda prevladavala je dobna skupina 65 i više godina, osim 2000. godine. Unutar skupine S00-T98 prevladavale su četiri kategorije bolesti-stanja: ozljede koje zahvaćaju više dijelova tijela (T00-T07); ozljede kuka i bedra (S70-S79) ozljede glave(S00-S09); te ostali i nespecifični učinci vanjskih uzroka (T66-T78). Pri tome su kod muških prevladavale ozljede koje zahvaćaju više dijelova tijela i ozljede glave, a kod žena ozljede kuka i bedra.
Zaključak: Rastući problem ozljeđivanja predstavlja jedan od prioritetnih područja za javnozdravstveno djelovanje.

Ključne riječi


mortalitet, ozljede

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja