Mjere za sprječavanje i suzbijanje širenja bolničkih infekcija s osvrtom na pravnu regulativu u Republici Hrvatskoj

Autor(i)

  • Matea Š arić Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
  • Ante Buljubašić Hrvatski zavod za hitnu medicinsku pomoć splitsko dalmatinske županije
  • Ljubica Žunić Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
  • Rahela Orlandini Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
  • Ante Vardo KBC Split

Ključne riječi:

Bolnička infekcija, prevencija bolničke infekcije, pravilnik bolničke infekcije, higijena ruku, bolničke bakterije, mikroorganizmi

Sažetak

Bolnička infekcija je svaka infekcija pacijenta koja se javlja nezavisno o primarnom oboljenju ili svaka infekcija zdrave osobe, za koju se utvrdi da je do nje došlo kao posljedica dijagnostike, liječenja ili skrbi, a razvije se tijekom liječenja i skrbi, nakon dijagnostičkog ili terapijskog postupka i otpusta iz bolnice/pružatelja usluga socijalne skrbi u određenom vremenskom periodu. Bolničke infekcije u suvremenoj zdravstvenoj zaštiti postaju sve važniji problem jer im broj i učestalost rastu, povećavaju morbiditet i komplikacije bolesti, a smatra ih se i jednim od vodećih uzroka mortaliteta. Značajan su uzrok povećanja troškova bolničkog liječenja, a time i dodatnog opterećenja sustava zdravstvene zaštite. Kvalitetno i stručno organiziran sustav kontrole infekcija predstavlja najvažnije sredstvo u ograničavanju njihova učinka. Sve pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost, privatni zdravstveni radnici te ustanove za socijalnu skrb obvezni su osigurati higijenske i druge uvjete te provoditi odgovarajuće sanitarno-tehničke, higijenske i druge mjere za zaštitu od širenja zaraznih bolesti (bolnička infekcija). Ispravni postupci u provođenju zdravstvene njege, dakle u radu medicinskih sestara i tehničara, koji su usmjereni ka prevenciji i pomoći pri liječenju već postojeće infekcije su iznimno važni.

Author Biographies

Matea Š arić, Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Sveučilište u SplituSveučilišni odjel zdravstvenih studijaDiplomirana medicinska sestra

Ante Buljubašić, Hrvatski zavod za hitnu medicinsku pomoć splitsko dalmatinske županije

Hrvatski zavod za hitnu medicinsku pomoć splitsko dalmatinske županije Diplomirani medicinski tehničar

Ljubica Žunić, Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Sveučilište u SplituSveučilišni odjel zdravstvenih studija dipl.iur

Rahela Orlandini, Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Sveučilište u SplituSveučilišni odjel zdravstvenih studijaDiplomirana medicinska sestra

Ante Vardo, KBC Split

KBC SplitPrvostupnik sestrinstvabacc.med.techn.

Downloads

Objavljeno

2013-07-04

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi