Izvješće o stanju i razvoju hrvatskog zdravstvenog sustava od 1990. do 1995. godine (The Report on the Condition and Development of Croatian Health System from 1990 to 1995)

A Hebrang, A Ljubičić, Ž Baklaić

Sažetak


 UVOD

          Ministarstvo zdravstva republike Hrvatske u suradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo izradilo je 1996. godine, za potrebe Zastupničkog doma Sabora RH, Izvješće o stanju i razvoju hrvatskog zdravstvenog sustava tijekom Domovinskog rata. Poradi ekstenzivnosti izvješće je djelomično skraćeno.

          1. NASLIJEĐENI ZDRAVSTVENI SUSTAV

          Nakon prvih demokratskih izbora preuzeli smo organizaciju zdravstvenog sustava koja je bila karakteristična za samoupravni socijalizam. Negativne strane tog sustava bile su nedefinirano vlasništvo i upravljanje, nedostatak financijskog stručnog nadzora, nekontrolirani i potpuno raspršeni sustav financiranja bez financijskih normativa i kontrole, te potpuni nedostatak cjelokupnog programa usklađenog prema broju stanovnika i nacionalnog dohotka. Pozitivna strana naslijeđenog sustava bila je vrlo dobar stručni kadar, školovan na domaćim ali većim djelom i na stranim učilištima. Naslijeđen je i kvalitetan sestrinski kadar kao i dobro uhodane medicinske škole sa suvremenim nastavnim programima.
          Naslijeđena infrastruktura nalazi se u nedopustivo lošem stanju, daleko ispod razine nacionalnog dohotka. Komfor u naslijeđenim bolničkim kapacitetima te ordinacijama primarne zdravstvene zaštite u većini slučajeva je na razini tri do četiri puta niži od europske a preko polovina ukupnih kapaciteta ne zadovoljava uobičajene zdravstvene niti sanitarne normative. Naslijeđena oprema je zapuštena i zastarjela tako da je otpisana ukupno s preko 80% ukupne vrijednosti.
          Opisano stanje uzrokovalo je zdravstvene pokazatelje koje su bili značajno lošiji nego u zapadnoeuropskim zemljama ali u većini zdravstvenih područja bolji nego u drugim komunističkim zemljama. Ovo se osobito odnosi na prevenciju zaraznih bolesti. Sustav je karakterizirao potpuni nedostatak zdravstvenog prosvjećivanja, a zdravstveni pokazatelji bili su loše prikupljeni i nisu služili kao baza za organizacijske promjene.


Ključne riječi


zdravstveni pokazatelji, hrvatski domovinski rat

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja