Uvod u temu Turizam i zdravlje (The Introduction to the topic of Tourism and Health

Mladen Smoljanović

Sažetak


Pored ljudske prirodne znatiželje za upoznavanjem drugih krajeva svijeta, zdravstveni razlozi ističu se u sam vrh razloga prakticiranja turizma. Lječilišni uvjeti pojedinih područja bili su razlogom putovanja i boravka u tim područjima koliko je bilo neophodno i koliko se dugo moglo boraviti.

Nama u Hrvatskoj poznat je primjer rimskog cara Dioklecijana. Povijest piše da je upravljao Rimskim carstvom na vrhuncu njegove moći. Mogao je birati diljem tadašnjeg svog carstva gdje će izgraditi dom za neizbježnu starost. On je izabrao tada malo ribarsko mjesto pored velebne Salone ispod brda Marjan. Kažu zbog sumpornih voda i peloidnog blata, lijeka za reumatične tegobe. Pod izlikom da gradi vojni tabor on je sebi izgradio velebnu palaču u koju je doveo deset kilometara dugim aqueductom besprijekornu čistu vodu sa izvora Jadra. Za tu svrhu nije mu bilo teško sagraditi dva mosta i kilometar i pol dug tunel sa slobodnim padom za dostatan dotok vode u palaču. 
Pored carskih odaja palačom je dominirao cryptoporticus – natkrito, skriveno, zaštićeno šetalište, prostor sa južne strane palače prema moru, zaklonjen od hladnih sjevernih vjetrova gdje je svakodnevno mogao nesmetano šetati. Palača je imala i besprijekornu kanalizacijsku mrežu (slika kamene rozete – prva šahta u povijesti). Kažu da je volio baviti se povrtlarstvom, te da su u Dujmovači – polju između Salone i Palače uspijevale brojne povrtlarske kulture koje je sam car iz Male Azije donio u Split. Prepričava se anegdota kada su već «umirovljenog» cara glasnici Senata pozvali da se ponovno vrati na čelo carstva koje je počelo ronuti, on im je odgovorio: «Recite onima u Senatu kada bi oni znali kako lijepo raste moj kupus, nikada me ne bi zvali ponovno biti carem!» Nikada više nije bio car. Umro je u pristojnoj starosti za to vrijeme – 78 godina, kažu zdvojan, u samoći. Nije doživio unuka jer su mu u Solunu ubijene supruga Prisca i kći Valerija kao kršćanke na jednom hodočašću od strane Rimljana.


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja