Vegetarijanska prehrana u dječjem vrtiću grada Rijeke

Gordana Kenđel, Sandra Pavičić Žeželj, Branka Međugorac

Sažetak


Vegetarijanska prehrana, kao navika stečena u djetinjstvu, može smanjiti rizik od kroničnih bolesti u odraslo doba. Prehrana u predškolskoj ustanovi ima utjecaj ne samo na prehrambeni status djeteta, već i na usvajanje pravilnih prehrambenih navika, a nadziranje prehrane jedan je od zadataka javnog zdravstva. Cilj ovog rada bio je ocijeniti kakvoću prehrane u dječjem vrtiću grada Rijeke koji priprema lakto-ovo vegetarijanski tip prehrane u odnosu na preporuke Prehrambenog standarda za planiranje prehrane u dječjim vrtićima. Analizirana su 32 cjelodnevna obroka hrane, uzorkovana tijekom metodom duplih obroka četiri puta godišnje u posljednjih osam godina. Dobiveni rezultati energetske i hranjive vrijednosti cjelodnevnih obroka uspoređeni su s preporukama Prehrambenog standarda. Prosječna energetska vrijednost i količina bjelančevina cjelodnevnih obroka bila je nešto niža od preporuka, dok su energetski udjeli hranjivih tvari bili unutar preporuka, u fiziološkom omjeru. Prosječna količina kalcija i vitamina B2 bila je zadovoljavajuća zbog zastupljenosti mliječnih proizvoda, kao i količina željeza zbog zastupljenosti raznovrsnih namirnica biljnog porijekla. Rezultati osmogodišnje analize prehrane prosječno su zadovoljili preporuke Prehrambenog standarda, zbog zastupljenosti mliječnih proizvoda i jaja, kao i raznovrsnih namirnica karakterističnih za vegetarijansku prehranu. Ovakvi rezultati posljedica su dobro planiranog jelovnika. Usvajanje pravilnih prehrambenih navika u djece predškolske dobi briga je javnog zdravstva, stoga je važno nadzirati im prehranu, te podržati veću zastupljenost mliječnih proizvoda u prehrani predškolske djece, osobito u ustanovi koja koristi vegetarijanski tip prehrane. 

Ključne riječi


vegetarijanska prehrana; djeca predškolske dobi; dječji vrtići

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja