Razlozi i barijere za korištenje servisa za spolno i reproduktivno zdravlje kod adolescenata

Brankica Mladenović

Sažetak


Cilj: Sve je očitija potreba među adolescentima za odgovarajućom zaštitom reproduktivnog zdravlja zbog produženog razdoblja predbračne spolne sktivnosti, rastuće stope spolno prenosivih bolesti te neželjenih trudnoća i pobačaja među istom dobnom skupinom. Adolescenti se suočavaju s mnogim zaprekama pri pokušaju kontaktiranja s odgovarajućim zdravstvenim službama. Cilj je ove studije što bolje opisati koriste li, zašto i do koje mjere adolescenti službe za spolno i reproduktivno zdravlje i koje su glavne zapreke istome. 
Metode. Studija provedena u Skopju u prosincu 2004. godine na uzorku od 574 učenika iz 6 različitih srednjih škola pokazala je određene rezultate. Korišten je upitnik od 82 pitanja i uzorak po principu slučajnog odabira na 2 razine uzorkovanja: škola i razred.
Rezultati. Udio učenika koji je zbog spolnih ili reproduktivnih problema posjetio liječnika barem jednom iznosio je 12,2%. Većinom je razlog tome bilo savjetovanje o spolnosti (4,5%) te ginekološki ili urološki problemi (4,0%). Tek je 2,1% učenika posjetilo liječnika zbog kontracepcije, a 2,3% zbog spolno prenosivih bolesti. Udio učenika koji su osjetili potrebu korištenja usluga reproduktivong zdravlja, ali se nisu nikome obratili iznosio je 22,47%. Glavni razlog tome bili su neinformiranost i subjektivne zapreke. Od spolno aktivnih učenika 25,9% djevojaka i 20,3% mladića u barem su jednom trenutku posumnjali da imaju spolno prenosivu infekciju, no tek 6,4% ih je iz istog razloga posjetilo liječnika. Usporedba broja spolno aktivnih učenika (33,6%) i učenika koji su barem jednom posjetili službu za reproduktivno zdravlje (13,5%) govori o slabom korištenju istih usluga.
Zaključci: Slabo korištenje službi za reproduktivno zdravlje jasno je dokazano. Subjektivne zapreke i neinformiranost dominiraju među razlozima istome. Mlade bi trebalo educirati kako koristiti usluge reproduktivnog zdravlja te ih uvjeriti da su nadležne službe njima naklonjene.

Ključne riječi


dolescenti, službe za spolno i reproduktivno zdravlje, razlozi posjeta, zapreke

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja