MONITORING AEROALERGENOG POLENA TOKOM 2012. GODINE U SUBOTICI

Autor(i)

  • Nataša čamprag Sabo Zavod za javno zdravlje Subotica
  • Tatjana Š korić Zavod za javno zdravlje Subotica

Ključne riječi:

polen, alergija

Sažetak

Analizirani su rezultati kontinuiranog praćenja aeroalergenog polena tokom 2012. godine, sa osvrtom na polen biljaka sa najjačim alergenim svojstvima - jovu, lesku, brezu, trave, ambroziju i pelen. Registruju se tri perioda emisije polena u toku jedne godine. Svaki od perioda okarakterisan je cvetanjem bar jedne biljne vrste sa polenom jakih alergenih svojstava. Zadržavanje i kretanje polena je u direktnoj korelaciji sa meteorološkim prilikama i antropogenim dejstvom.

Author Biographies

Nataša čamprag Sabo, Zavod za javno zdravlje Subotica

Zavod za javno zdravlje Subotica, magistar hemijskih nauka, diplomirani profesor biologije i hemije

Tatjana Š korić, Zavod za javno zdravlje Subotica

Zavod za javno zdravlje Subotica, diplomirani biolog

Downloads

Objavljeno

2013-07-04

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi