Š to je hrana?

Autor(i)

  • Marijan Katalenić Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Kada bi radili anketu o tomu što se   razumijeva pod riječju hrana sigurno bi dobili niz različitih definicija . Te definicije bile bi usko povezane s   dobnom skupinom   ispitanika, vjerskom pripadnošću, načinom prehrane , imovinskim statusom , interesom za hranu kao takvu , zdravstvenom statusu   , statusu gladi ili sitosti   u trenutku ispitivanja i nizom drugih jasnih i manje jasnih čimbenika.  Da bi se izbjeglo nerazumijevanje, bilo je potrebno zakonom utvrditi što se podrazumijeva pod riječju hrana . Zakon o hrani donosi jednu od najčešće upotrebljavanih definicija :       « hrana je svaka tvar ili proizvod prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je da ga ljudi konzumiraju ili se može očekivati da će ga ljudi konzumirati.   Pojam hrane uključuje i piće, žvakaću gumu, prehrambene aditive i bilo koju drugu tvar koja se namjerno ugrađuje u hranu tijekom njezine proizvodnje, pripreme ili obrade.

Downloads

Objavljeno

2007-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi