Redovito izvješćivanje iz zdravstvene djelatnosti dostupno javnosti (Public Procurable Ordinarily Reports of Health Care Activities)

Hrvoje Tiljak

Sažetak


Da sam ministar zdravstva jedan dan donio bih odluku o obavezi redovitog javnog izvješćivanja o svim podacima iz zdravstvene djelatnosti osim osobnih podataka pacijenta. 
Ta odluka izvire iz postavki:

 • Kada nema dovoljno financijskih sredstava za zdravstvo i kad je potrebna racionalizacija, pravednost postaje izuzetno važna. 
 • HZZO je fond za osnovno zdravstveno osiguranje koji se oslanja na solidarnost i uzajamnost.
 • Svi sudionici u sustavu zdravstva  - korisnici usluga, zdravstveni djelatnici, zdravstvene ustanove i osiguravajuća društva imaju svoj dio odgovornosti za zdravstvenu djelatnost.
 • Hrvatski zdravstveni standard se određuje u suglasju mogućnosti i potreba, a na temelju iskustvenih podataka koji se strukturirano i redovito prikupljaju.
  Ta odluka uključuje redovito publiciranje određenih podataka, a osobito:
 • Sustavnog,  jednostavnog i razumljivog  informiranja o pravima pacijenta i osiguranika zdravstvenog osiguranja kod svake promjene zakona i pravilnika 
 • Prosječnog osobnog izdvajanja za zdravstvo u osnovnom osiguranju
 • Prosječnog koštanja pojedinih zdravstvenih postupaka: koštanja zdravstvenih usluga i naknada za bolovanje tijekom ugrožene trudnoće; koštanja bolničkog liječenja, medicinskog materijala, medicinske rehabilitacije i bolovanja kod AMI sa ugradnjom stenta; jednogodišnjim liječenjem dijabetičkog bolesnika inzulinom uključujući koštanje lijekova prepisanih na recept, aparata i trakica za samokontrolu te usluga različitih zdravstvenih djelatnika; i slično
 • Prosječnog osobnog korištenje sredstava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja po dobnim skupinama i po županijama
 • Broja ugovorenih usluga iz osnovnog zdravstvenog osiguranja sa pojedinim ustanovama
 • Broja usluga pojedinih zdravstvenih ustanova prema uobičajenoj specifikaciji
 • Broja usluga ugovornih liječnika primarne zdravstvene zaštite prema uobičajenoj specifikaciji
 • Broja usluga ljekarni obavljenih za potrebe zdravstvenog osiguranja
 • Broju rješenja i ishodu rješenja Liječničkih povjerenstava HZZO po ispostavama
 • Stope bolovanja po pojedinim profesionalnim djelatnostima i po županijama
 • Prosječnog iznos potrošenog za lijekove propisane na recept osnovnog osiguranja po dobnim skupinama i županijama
 • Prosječnog troška njege u kući po županijama
 • Prosječnog troška za ortopedska  pomagala po dobnim skupinama i po županijama

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

 • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja