Vrtić promoviše zdravlje

Autor(i)

  • Nada Kosić Bibić Zavod za javno zdravlje Subotica

Ključne riječi:

promocija zdravlja, deca predškolskog uzrasta, vrtići

Sažetak

U procesu vaspitanja, za zdravlje dece, posebno mesto imaju predškolske ustanove. Boravak dece u predškolskoj ustanovi, pored zbrinjavanja treba da ima  pozitivan uticaj na razvoj deteta i formiranje njegove ličnosti. Poželjno je da se istovremeno otklone svi oni faktori koji mogu štetno delovati na psihofizički i socijalni razvoj deteta. Predškolska ustanova, u okviru vaspitanja za zdravlje dece, treba da obezbedi zdravo okruženje za život, igru i rad, da pruži detetu osnovne informacije o zdravlju i njegovom značaju, da podrži formiranje navika započetih u porodičnoj sredini i razvije veštine koje su neophodne za zdravo ponašanje. Već u predškolskom uzrastu potrebno je započeti osposobljavanje dece da vrše pravilan izbor ponašanja i kod njih razvijati odgovornost za očuvanje i unapređenje zdravlja kao najvažnije vrednosti. Izuzetno je važno motivisanje dece i onih koji brinu o njima (roditelji, vaspitači...) za zdrav način života, usvajanje i primenu stečenih znanja i veština u svakodnevnom životu.

Author Biography

Nada Kosić Bibić, Zavod za javno zdravlje Subotica

Zavod za javno zdravlje Subotica Načelnik Centra za promociju zdravlja

Downloads

Objavljeno

2013-07-04

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi