Zdravstvena ispravnost vode za piće na području Primorsko-goranske županije u 2005. godini

Dušanka Ćuzela-Bilać, Vanda Piškur

Sažetak


Javna vodoopskrba na području Primorsko-goranske županije organizirana je u preko 9 vodoopskrbnih sustava kojima upravljaju komunalna društva. Postotak priključenosti stanovništva na sustave javne vodoopskrbe visok je i iznosi 93%, što je znatno iznad prosjeka cijele države (63%).
Glavni su resursi u Županiji podzemne vode (90%), uglavnom visoke kakvoće, ali zbog krškog terena vrlo osjetljivi na hidrološke prilike. Manji dio Županije snabdijeva se površinskom vodom. U preradi vode većina vodovoda koristi samo proces kloriranja vode.
Voda za piće na području Primorsko-goranske županije u visokom je postotku zdravstveno ispravna; kod većih vodovoda postotak neispravnih uzoraka je nizak, a kao uzroci neispravnosti dominiraju ili povišeni broj kolonija u 1 ml ili povišene koncentracije nusprodukata kloriranja vode. Najlošija je situacija kod malih vodovoda na području Gorskog Kotara, koji se neadekvatno održavaju, što ima za posljedicu i često fekalno onečišćenje.

Ključne riječi


vodoopskrba; dezinfekcija; voda za piće; mikrobiološki pokazatelji; nusprodukti kloriranja

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja