Značaj « peer education « u spolnom odgoju mladih

Mirjana Malović-Bolf, Nevenka Vlah, Vlasta Kosanović

Sažetak


Polemike oko uvođenja seksualne edukacije u škole i dalje su prisutne, ali do  same provedbe nije došlo,  tako da nemamo sustavnu spolnu edukaciju za adolescente, već samo mnoga istraživanja, studije i programe. Većina istraživanja upozorava na rizike vezane uz spolno ponašanje adolescenata. Adolescenti u spolne odnose stupaju rano, a znanja o tome oskudna su im. Informacije najčešće dobivaju putem medija, od vršnjaka, a u školskom programu - na satovima biologije u osnovnoj i srednjoj školi, što se pokazalo nedostatnim. Zdravstvena edukacija  čini značajan doprinos, ali je nedostatna i često svedena  na informacije o ljudskom tijelu i reproduktivnom dijelu seksualnosti, što mlade ljude ostavlja, većinom, bez potrebnih odgovora i važne interakcije koja bi pomogla da se neki stavovi revidiraju i isprave,  te razviju vještine i pozitivni stavovi prema vlastitoj i tuđoj seksualnosti i individualnosti. Obitelj, kao primarni čimbenik u odgoju djece, ne zauzima visoko mjesto u spolnoj edukaciji, najčešće zbog tradicijskih i kulturoloških faktora, prezaposlenosti ili niske informiranosti. Više važnosti pridaje se zdravlju pojedinih sustava, a zanemaruje se spolno zdravlje, čime se posredno ugrožava cjelokupno zdravlje. 

Ključne riječi


peer-education; spolni odgoj; adolescenti

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja