Dijagnostika infekcija spolnog sustava u Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba (The Diagnosis of Genital Infection at Zagreb Institute of Public Health)

Neda Jarža-Davila, Tatjana Marijan

Sažetak


U Službi za mikrobiologiju Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba dijagnostika infekcija spolnog sustava provodi se u dva laboratorija. U Laboratoriju za infekcije mokraćno-spolnog sustava zaprimaju se uzorci za obradu na aerobne i anaerobne bakterije te mikoplazme, dok se u Laboratoriju za molekularnu mikrobiologiju uzorci obrađuju na Chlamydia trachomatis i humani papiloma virus - grupu visokog rizika.

Za detekciju C. trachomatis koristi se AMPLICOR Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae(CT/NG) test, koji se temelji na umnožavanju ciljne DNA sekvence reakcijom lančane reakcije polimeraze (PCR). Testovi koji se temelje na umnožavanju nukleinskih kiselina pokazuju u usporedbi s ostalim testovima za dijagnostiku C. trachomatis (npr. kultura, test direktne imunofluorescence) najveću osjetljivost (90-95%), te vrlo visoku specifičnost (98-99%). Stoga ove metode omogućuju upotrebu neinvazivnog uzorka za screening asimptomatskih osoba [1].

Za detekciju HPV-a visokog rizika koristi se AMPLICOR Human Papilloma Virus (HPV) test, koji uključuje 13 tipova visokog rizika (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 i 68). I ovaj se test temelji na umnožavanju ciljne DNA sekvence PCR reakcijom te stoga pokazuje izrazito visoku osjetljivost (oko 95%). Papa test ima značajno manju osjetljivost (konvenciolnalna citologija oko 60%, tekućinska citologija oko 85%), no nešto višu specifičnost od HPV testa. Ukoliko se Papa i HPV test izvode u kombinaciji postiže se gotovo 100%-tna negativna prediktivna vrijednost, te se interval između dva testiranja kod žena urednih nalaza može produljiti. Tako se u Prijedlogu nacionalnog programa prevencije i ranog otkrivanja raka vrata maternice u Hrvatskoj planira uvesti testiranje Papa i HPV testom svakih 5 godina za žene u dobi od 31 do 64 godina starosti, dok samo Papa testom svake 3 godine za žene u dobi od 25 do 30 godina starosti [2]. U žena do tridesete godine ne preporučuje se screening na HPV, jer su u toj dobi infekcije ovim virusom česte i prolazne, a jedino perzistentna infekcija HPV-om visokog rizika (češća u žena starijih od 30 godina) predstavlja glavni rizični faktor za pojavu karcinoma cerviksa [3, 4].


Ključne riječi


C.trachomatis, HPV, M.hominis, U.urealyticum, infekcije spolnog sustava

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja