Vodeći multifaktorijalni gerijatrijski sindromi u starijih osoba - „4 N” u gerijatriji (The Leading Multifactorial Geriatric Syndromes in the Elderly – The 4 Ns in Geriatrics)

Goran Perko, Spomenka Tomek-Roksandić, Diana Mihok, Ana Puljak, Hrvoje Radašević, Branimir Tomić

Sažetak


Gerontološko - demografske projekcije za Hrvatsku ukazuju kako će udio osoba  starijih od 60 godina u ukupnom stanovništvu, od visokih 21.5 % u 2002.godini doseći čak 30 % u 2025. godini. Kontinuirano gerontološko praćenje, proučavanje i analiza zdravstvenih potreba starijih ljudi u  Gradu Zagrebu ukazuje na rastući višestruki gerijatrijski morbiditet starijih osoba i porast staračkog morbiditeta i mortaliteta, uzrokovanog najvećim dijelom navedenim preventabilnim sindromima uz opadanje funkcionalne sposobnosti individualnih gerijatrijskih bolesnika.

U gerijatriji postoje četiri glavna multifaktorijalna sindroma - „4 N” u gerijatriji, koja se specifično javljaju u starijih bolesnika. Navedeni sindromi se često pojavljuju povezano, a mogu biti uzrok i posljedica drugih sindroma u gerijatrijskih bolesnika. Vodeća četiri sindroma u gerijatriji koja su zajednička velikom broju bolesti koje se javljaju u starijoj životnoj dobi odnosi se na nepokretnost – gerijatrijski imobilizacijski sindrom u starijih osoba, slijedi nestabilnost kao glavni uzrok ozljeda i padova u starijoj životnoj dobi, zatim nesamostalnost sa sve većim udjelom demencija i Alzheimerove bolesti u najstarijih starijih osoba te nekontrolirano mokrenje tj. inkontinenciju u gerijatrijskih bolesnika.


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja