Efikasnost preventivno zdravstvene zaštite u hrvatskom braniteljskom ratu (Efficiency of Preventive Medical Care in Croatian War of Defence)

Mate Ljubičić, Željko Baklaić, Ira Gjenero Margan, Borislav Aleraj, Bernard Kaić, Aleksandar Šimunović

Sažetak


Tijekom akutne ratne agresije jugoslavenske vojske na Hrvatsku državu unutar “Glavnog sanitetskog stožera Republike Hrvatske” intenzivno je radila i “ Preventivno medicinska služba”, s osnovnim ciljem sprječavanja, suzbijanja i širenja zaraznih bolesti. Ocjenu efikasnosti rada “preventivno medicinske službe” pokušali smo ocijeniti retrospektivnom analizom deset epidemioloških indikacijskih parametara praćenim kroz pet godina akutnog rata 1991-1995. uspoređenih s kontrolnih pet predratnih godina 1986-1990. Najuspješniji rezultati postignuti su u prevenciji crijevnog infekta kao i u prevenciji zaraznih bolesti gdje postoji mogućnost aktivne imunizacije. Slični rezultati postignuti su i na području spolno prenosivih bolesti.
Zadovoljavajući ratni rezultati postignuti su u održavanju morbiditeta tuberkuloze i hepatitisa B na predratnoj razini.

Ključne riječi


Hrvatska; Domovinski rat; glavni sanitetski stožer; vojna epidemiologija, preventivna medicina

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja