Efikasnost preventivno zdravstvene zaštite u hrvatskom braniteljskom ratu (Efficiency of Preventive Medical Care in Croatian War of Defence)

Autor(i)

  • Mate Ljubičić Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Željko Baklaić Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Ira Gjenero Margan Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Borislav Aleraj Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Bernard Kaić Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Aleksandar Š imunović Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

Hrvatska, Domovinski rat, glavni sanitetski stožer, vojna epidemiologija, preventivna medicina

Sažetak

Tijekom akutne ratne agresije jugoslavenske vojske na Hrvatsku državu unutar “Glavnog sanitetskog stožera Republike Hrvatske†intenzivno je radila i “ Preventivno medicinska službaâ€, s osnovnim ciljem sprječavanja, suzbijanja i širenja zaraznih bolesti. Ocjenu efikasnosti rada “preventivno medicinske službe†pokušali smo ocijeniti retrospektivnom analizom deset epidemioloških indikacijskih parametara praćenim kroz pet godina akutnog rata 1991-1995. uspoređenih s kontrolnih pet predratnih godina 1986-1990. Najuspješniji rezultati postignuti su u prevenciji crijevnog infekta kao i u prevenciji zaraznih bolesti gdje postoji mogućnost aktivne imunizacije. Slični rezultati postignuti su i na području spolno prenosivih bolesti.Zadovoljavajući ratni rezultati postignuti su u održavanju morbiditeta tuberkuloze i hepatitisa B na predratnoj razini.

Author Biographies

Mate Ljubičić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Mate LjubičićHrvatski zavod za javno zdravstvo

Željko Baklaić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Željko BaklaićHrvatski zavod za javno zdravstvo

Ira Gjenero Margan, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ira Gjenero MarganHrvatski zavod za javno zdravstvo

Borislav Aleraj, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Borislav AlerajHrvatski zavod za javno zdravstvo

Bernard Kaić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Bernard KaićHrvatski zavod za javno zdravstvo

Aleksandar Š imunović, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Aleksandar Š imunović

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi