Projekt informatizacije Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba (Informatics Project at Public Helath Institute of Zagreb)

Damir Nadramija

Sažetak


Projekt informatizacije Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba započeo je 2001 godine izradom detaljne studije izvodljivosti informacijskog sustava koji je u suradnji s Zavodom izradila firma Infodom. U spomenutoj studiji su definirani ključni poslovni procesi Zavoda, izrađeni su hodogrami procesa pojedinih službi i napravljena analiza funkcionalnosti i mogućih optimizacija te u konačnici predložen reinžinjering poslovnih procesa podržanih novim integriranim informacijskim sustavom. Provođenje projekta informatizacije odvijalo se etapno i po službama tako da je uz neprestano podizanje informatičke infrastrukture Zavoda, postupno informatizirana većina poslovanja. Nastavak projekta informatizacije ima za cilj integraciju postojećih informatičkih sustava koji podržavaju poslovne procese pojedinih službi te zamjenu starih i neadekvatnih informatičkih rješenja modernim informatičkim sustavima baziranim na Internet tehnologijama i posebno web servisima. Troslojna arhitektura integriranog sustava, prvotno zamišljena u studiji Infodoma, podržana je i u novoj koncepciji integracije, a provedena je pomoću tehnologije web servisa koji osiguravaju dostupnost specifičnih funkcionalnosti na višim razinama unutar aplikacija koje koriste informacije iz različitih segmenata poslovanja.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja