Timski pristup u zbrinjavanju djece oboljele od kroničnih nezaraznih bolesti - model i učinkovitost (Team Approach to The Treatment of School Children with Chronic Noncommunicable Diseases: A Model and Efficiency)

Tonka Čavlek, Sanja Režek, Andreja Bartolić, Dubravka Došen, Aleksandra Jakšić

Sažetak


Cilj ovog istraživanja je bio evaluacija kontinuiranog osmogodišnjeg rada zbrinjavanja školske djece s kroničnim nezaraznim bolestima koristeći principe timskog rada. Stručni tim su činili nadležni školski i izabrani liječnik, psiholog, pedagog, defektolog, učitelj, socijalni radnik i drugi stručnjaci ovisno o bolesti.
Istraživanjem su obuhvaćeni svi učenici od I do VIII razreda šk. god. 2000/01 O.Š. A.G. Matoš u Zagrebu (658 učenika), Ž 337, M 321. Probir je izvršen retrospektivnom analizom zdravstvenih kartona, sistematskim pregledom i putem druge zdravstvene dokumentacije, a prema kriterijima definicije kronične bolesti i prema orijentacijskoj listi bolesti djece s teškoćama u razvoju. 
Rezultati rada su pokazali da je 13,4% djece boluje od kroničnih nezaraznih bolesti s većom učestalošću u dječaka 15,1 %, a u djevojčica 11,5%. U pobolu najčešće su kronične respiratorne bolesti s 4,4%, slijede neurološke s 2,3%, cirkulacijske ili srčanožilne s 1,4 %, urogenitalne s 1,1%, zatim bolesti senzornih organa te druge bolesti. U tijeku istraživanja, nije bilo dugih izostanaka s nastave (više od dva tjedna).
Odličan ili vrlo dobar uspjeh u školi imalo je 87,5% kronično bolesnih učenika. Teškoće u učenju iskazivalo je 11,4% kronično bolesne djece a poremećaje ponašanja i psihološkog razvoja 19,3% svih kronično bolesnih učenika od kojih 82,4% dolazi iz socijalno-ekonomski depriviranih sredina. Psihologijsko testiranje skupina ukazalo je da nema statistički značajne razlike u psihosocijalnim osobinama istraživanih grupa odnosno percepcije vlastite kompetentnosti (t=1,15; p>0,05), nivoa razvijenog samopoštovanja (t=1,22; p>0,05), te prisutnosti dva čimbenika ličnosti: introverzije-ekstroverzije i neuroticizma-emocionalne stabilnosti ( t=1,06; p>0,05). Prema anketi učitelja kronično bolesna djeca ne koriste svoju bolest da bi postigla bolji uspjeh. 
Primjenom principa timskog rada, koristeći stručne kompetencije članova višestrukovnog tima i provedbom mjera može se postići učinkovita zaštita kronično bolesnog djeteta odnosno uspješna psihosocijalna prilagodba i uspjeh djeteta u školi, dobra kontrola bolesti, smanjenje izostanaka i hospitalizacije te uspostaviti dobra komunikacija s djetetom, obitelji i unutar tima.

Ključne riječi


djeca, kronične nezarazne bolesti, timski pristup

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja