Atrazin u okolišu-zdravstveni rizik (Atrazine in the Environment – A Health Risk)

Željka Bažulić Štimac, Ana Ranogajec, Adela Krivohlavek, Ivana Mandić, Zdenko Šmit, Dinko Puntarić

Sažetak


Herbicidno djelovanje S-triazinskih supstanci (kojima pripada atrazin) otkrila je skupina istraživača 1952.godine u laboratoriju firme CIBA-GEIGY, Basel, Švicarska i izdvojila supstancije koje imaju  najmanje fitotoksično djelovanje: simazin, atraton, ametrin, atrazin i dr.

            Atrazin je selektivni triazinski herbicid koji se koristi pri kontroli  širokolisnih i uskolisnih korova. Javlja se u obliku bijelih kristalića ili pudera, bez mirisa. Triazinski herbicidi se već tridesetak godina koriste u Republici Hrvatskoj, a atrazin je često aktivna supstanca u raznim herbicidima.

            Atrazin ulazi u okoliš raspršivanjem na poljoprivrednim gospodarstvima. Iz tla se podiže rastom biljaka, dok se u njih apsorbira uglavnom kroz korjenje ali i preko listova te se jednom apsorbiran akumulira u vršnim dijelovima biljke, listovima (novim i rastućim) i laticama itd. U nekih vrsta biljaka atrazin sprečava fotosintezu i interferira s drugim enzimskim procesima, dok se u onih koje ga toleriraju metabolizira. Kod tretiranih biljaka atrazin povećava unos arsena u biljke. Većina žitarica može se posaditi na istoj površini godinu dana nakon tretiranja atrazinom.

            Nažalost, atrazin je relativno postojano zagađivalo okoliša. Jedan je od najznačajnijih zagađivala površinskih i podzemnih voda, te  mora.


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja