Redukcijske dijete među adolescentima-povezanost sa stvarnom tjelesnom masom i slikom tijela (Dieting among Adolescents - Relation between Measured Weight and Body Image)

Nina Perković, Zrinka Puharić, Jelica Perasović

Sažetak


Cilj: Ispitati prevalenciju provođenja redukcijskih dijeta i prehrambene stavove među adolescentima različite uhranjenosti.
Ispitanici i metode: Ispitivanje je provedeno među učenicima osmog razreda osnovnih škola Bjelovarsko-bilogorske županije. Sudjelovao je 571 učenik, 274 djevojke i 297 mladića, dob 14-15 godina. Podaci su prikupljeni anonimnom anketom o prehrambenim navikama i stavovima, provođenju redukcijskih dijeta i njihovoj slici tijela. Antropološka mjerenja (tjelesna težina i visina) su prikupljena na sistematskom pregledu te se utvrđivalo stanje uhranjenosti prema BMI. 
Rezultati: Preuhranjeno ili pretilo (BMI iznad 85, odnosno 95 centile) je 21% adolescenata, 23% djevojaka i 21,2% mladića. Pothranjeno (ispod 10 centile) je 19,3% ispitanika. 17,9% djevojaka i 13,1% mladića doživljava sebe preuhranjeno u odnosu na vršnjake i 28,8% djevojaka i 18,9% mladića je u trenutku istraživanja bilo na nekoj dijeti.
Prema stvarnom stanju uhranjenosti 21,2% učenika normalne uhranjenosti, 22,7% pothranjenih i 30,1% preuhranjenih učenika provodi neku od redukcijskih dijeta.
Prema doživljaju tijela, dijetu provodi 21,5% učenika koji se doživljavaju normalno uhranjenima, 18,3% koji se doživljavaju mršavima i 39,7% učenika koji se vide kao pretili.
Većina (68,6%) učenika smatra da su dijete nezdrave i prikuplja informacije iz časopisa (56,2%). 
Zaključak: Doživljaj adolescenata o njihovom stanju uhranjenosti slabo korelira sa medicinskom dijagnozom preuhranjenosti/pothranjenosti. Prema tome, mnogi adolescenti normalne uhranjenosti provode redukcijske dijete. Istraživanje ukazuje na nezdrave prehrambene navike u ranoj adolescentnoj dobi, i među mladićima i među djevojkama te naglašava potrebu primarne prevencije poremećaja prehrane u ranoj dobi, u osnovnoj školi.

Ključne riječi


adolescenti, uhranjenost, redukcijska dijeta, slika tijela

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja