Zdravstveni odgoj "HIV/AIDS" – Srednjoškolski profesori ocijenili liječnike školske medicine (Health Education on HIV/AIDS – Evaluation of School Medicine Physicians by Secondary School Teachers)

Marija Posavec, Neda Ferenčić

Sažetak


Zdravstveni odgoj je mjera zdravstvene zaštite kojom se, putem razvijanja zdravog i mijenjanja štetnog zdravstvenog ponašanja te podučavanjem i širenjem informacija o zdravstvenim postupcima, postiže unapređenje zdravlja, sprečavanje te liječenje i ublažavanje posljedica bolesti. Još je na početku 20. stoljeća veliki Andrija Štampar promicao zdravstveni odgoj naroda kao važnu mjeru prevencije od zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti.

Oblici zdravstvenog odgoja, kao i postupci, mogu biti veoma različiti, od predavanja, radionica, savjetovanja, tribina, vršnjačke edukacije, pisanih materijala, internet sadržaja. Odabir ovisni o cilju, svrsi ili sadržaju poruke ili o primaocu. Zdravstveni djelatnici iz svih područja medicine svakodnevno provode zdravstveni odgoj u svom preventivnom i kurativnom radu u ambulantama i bolničkim odjelima savjetujući pacijente. U našem sustavu zdravstva, liječnici školske medicine imaju zadaću sustavno provoditi zdravstveni odgoj učenika, studenata, roditelja i nastavnog osoblja kao dio mjera zdravstvene zaštite školske djece i mladih. Prema Planu i programu mjera zdravstvene zaštite (NN 30/02) liječnici školske medicine sa medicinskim tehničarima odnosno sestrama provode u srednjim školama zdravstveno-odgojne aktivnosti kojima treba obuhvatiti, uz druge, i teme "Spolno prenosive bolesti" i "Planiranje obitelji".


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja