Hrana i zdravlje

Autor(i)

  • Marijan Katalenić Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Priprema se posebna tema     HČJZ   pod nazivom     « Hrana i zdravlje «. Ova tema može biti vezana i za županiju, regiju ali   i općenito za   Hrvatsku, a   osnova joj je potaknuti   znanstvenike, stručnjake , znalce i   sve koji se bave hranom da pokušaju u ponuđenim temama odabrati svoju i dati jasno i sažeto mišljenje o istom.  Pozivamo autore da odaberu jednu ili više tema koje su navedene u prilogu ili nadopune novom te da svoje radove šalju na e-mail :  katalenic@hzjz.hr   s naznakom «tema hrana i zdravlje » do 1.10.2006 godine.  Uvjeti pisanja   prema uputama za autore, na stranicama  www.hcjz.hr  .

Downloads

Objavljeno

2006-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi