Rad i zdravlje

Autor(i)

  • Jadranka Mustajbegović Š kola narodnog zdravlja «Andrija Š tampar »

Sažetak

Stres na radu je specifična vrsta radnog stresa čiji je izvor u radnom okolišu. Š tetna djelovanja čimbenika proizašlih iz uvjeta i načina rada obuhvaćaju brojne opasnosti, štetnosti   i napore. I dok se mehaničke, toplinske, električne opasnosti i kemijske, fizikalne, biološke štetnosti mogu izmjeriti te tako predvidjeti mogućnosti njihova nepovoljnog učinka na zdravlje zaposlenih, napore, u koje spadaju i psihički napori teško je objektivizirati (Bogadi-Š are, 2002). Stoga se napori, koji imaju ulogu pri nastanku stresa na radu, ne mogu mjeriti nego jedino procjenjivati.

Downloads

Objavljeno

2006-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi