Praćenje nasilja nad osobama s invaliditetom temeljem podataka Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom

Autor(i)

  • Tomislav Benjak Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Vesna Š tefančić Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Željka Draušnik Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Martina Ivanić Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

U Hrvatskoj se parametri o osobama s invaliditetom prate u Registru osoba s invaliditetom. Osnovni izvori podataka za navedeni Registar, propisani Zakonom o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN64/01), su rješenja o invaliditetu iz postojećih tijela vještačenja u sustavu socijalne skrbi, sustava prosvjete, mirovinskog osiguranja te Ministarstva branitelja. U Registru su, stanje na dan 17.12.2015., zabilježeni parametri za 513 553 osoba s invaliditetom. U Registru se prati niz podataka predviđenih gore navedenim Zakonom pa tako i o uzrocima invaliditeta u skladu s Međunarodnom klasifikacijom bolesti (MKB) Svjetske zdravstvene organizacije. Pored navedenih uzroka invaliditeta prate se i podaci o izloženosti, osobe s invaliditetom, nekoj formi fizičkog ili psihičkog nasilja od strane druge osobe. Ovdje je važno istaći da za podatak o nasilju nad osobom s invaliditetom nije predviđeno obavezno polje u rješenju pa je tako vrlo vjerojatna podregistracija ovakvih neželjenih situacija.  

Downloads

Objavljeno

2016-02-23

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi