Zdravlje i stariji

Autor(i)

  • Spomenka Tomek Roksandić Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba, Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih ljudi

Sažetak

Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba proteklih godina putem medija te provoditelja zdravstvene zaštite starijih ljudi izrađuje upute i upozorenja najvišeg stupnja rizika zbog naglo nastalih vrućina. Tako je u lipnju 2006. godine zbog nastalih velikih vrućina u Hrvatskoj,Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba - Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba  izradio upozorenje najvišeg stupnja rizika za starije osobe u Hrvatskoj zbog nastalih visokih temperatura zraka preko 30 ºC.

Downloads

Objavljeno

2006-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi