Edukacija iz javnog zdravstva

Autor(i)

  • Luka Kovačić

Sažetak

U veljači 2003. godine studenti, članovi i suradnici napustili su radi obnove svoju 77 godina staru zgradu Š kole narodnog zdravlja «Andrija Š tampar » u Rockefellerovoj ulici. To smo svi željeli i dugo očekivali. Planirano je da cijela obnova Š kole bude završena u godini dana. Međutim, kako to već biva u takvim slučajevima, ubrzo se pokazalo da su procjene bile krive, jednostavno već i zbog činjenice da kada dirneš u konstrukciju zgrade koja je građena 1927. godine pojavi se čitav niz nepredvidljivih problema.

Downloads

Objavljeno

2006-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi