Uspostava sustava upravljanja u ispitnom laboratoriju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 (Establishment of Management System at Test Laboratory according to the HRN EN ISO/IEC 17025 Standard)

Snježana Marinčić, Dinko Puntarić

Sažetak


1.         Uvod

            Svakodnevno smo svjedoci procesa globalizacije svjetske trgovine proizvodima i uslugama, a samim time  i zahtjeva za smanjenjem tehničkih prepreka trgovini. Istovremeno su zahtjevi za sigurnost hrane i upravljanje okolišem te zaštitom zdravlja sve stroži. Sve navedeno direktno je povezano sa uspostavom povjerenja u rezultate ispitivanja bilo da se radi o laboratorijima iz područja ispitivanja hrane i uzoraka iz okoliša ili dijagnostičkih laboratorija. Priznati način  uspostave povjerenja i dokazivanja osposobljenosti laboratorija je stjecanje akreditacije. Kriterije za akreditaciju ispitnih i umjernih laboratorija za sve laboratorije osim medicinskih propisuje norma ISO/IEC 17025. Medicinski laboratoriji akreditraju se prema normi ISO 15189. Pristupanjem postupku akreditacije i akreditaciji laboratorija prema normi ISO/IEC 17025 ili normi ISO 15189  laboratoriji postižu međunarodnu prepoznatljivost i ostvaruju mogućnost međunarodnog priznavanja rezultata ispitivanja.

U ovom radu je prikazano iskustvo laboratorija  Službe za zdravstvenu ekologiju, Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba u provođenju postupka akreditacije (uspostavi, primjeni i održavanju sustava upravljanja) prema normi HRN EN ISO/IEC 17025  i radu u akreditiranom laboratoriju u protekle četiri godine.


Ključne riječi


sustav upravljanja, osposobljenost, ispitni laboratoriji, HRN EN ISO/IEC 17025, akreditacija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja