Prilog analizi racionalne farmakoterapije

Robert Korotaj, Miroslav Mozer

Sažetak


1. Uvod

   Jedno od najkompleksnijih sustava u svakoj državi je sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Zašto?

  • Kao prvo, zdravlje je jedno od najvećih bogatstava pojedinca.
  • Zdravlje građana jedno je od najvažnijih pitanja države, jer samo zdravi građani mogu biti zadovoljni, samo oni mogu privređivati i stvarati.
  • Zdravlje nacije znači i njen opstanak, njenu budućnost.
  • I na karaju, ali ne nevažno, za zdravstvo se u gotovo svakoj razvijenoj zemlji svijeta odvaja najveći dio državnog novca u Proračunu neke zemlje!

I baš ovo posljednje – novac – posljednjih se godina javlja kao najveći problem  u zdravstvenom sustavu naše zemlje.
         Kao proračunski korisnici, sve zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici, kao i cjelokupan sustav dužni su poslovati u strogo financijski ograničenim okvirima, čije gabarite utvrđuje prvenstveno ekonomska moć, a tek onda htijenja i stvarne potrebe. Strogo planiranje prihoda i rashoda temelj je takvog sustava, a «probijanje» plana prijeti njegovu urušavanju. U stvarnosti, zdravstvene rashode uvjetuju (zdravstvene) potrebe, nerijetko teško predvidive i «nepodobne» za finacijsko planiranje. «Probijanje» pojedinih stavki proračuna tako postaje realnost, a pitanje smanjenja troškova i racionalizacije poslovanja uz uvjet očuvanja zdravstvenog standarda «gordijski čvor» kojeg je gotovo nemoguće razriješiti. 
           Ekonomske nas znanosti uče kako mjesta racionalizaciji uvijek ima. I formula je lako primjenjiiva u gospodarstvu gdje je cilj ostvarenje profita – ostvariti veću materijalnu vrijednost od one koja je uložena. U zdravstvu, uložena sredstva ne stvaraju materijalnu dobit. Kako ostvariti racionalizaciju, a ne udaljiti se od cilja – efikasne i učinkovite pomoći pacijentu?
             Početkom 2004. godine uočena je prekomjerna potrošnja sredstava za  lijekove koji se izdaju na recept u ordinacijama opće medicine. Kao financijski neodrživu, takvu pojavu trebalo je suzbiti. Kako? Mjere prisile (sankcije) mogu biti učinkovite ako se primjenjuju prema onima koji se ponašaju neodgovorno i pod uvjetom da ne stvore suprotan efekat – strah – kod onih koji u provođenju farmakoterapije postupaju racionalno. Ako je prekomjerna potrošnja sredstava za lijekove posljedica povećanog propisivanja lijekova na recept od strane liječnika opće medicine, pokušajmo pronaći što je tomu uzrok.
            Kako bi smo utvrdili razloge takove potrošnje, a prvenstveno kako bi utvrdili radi li se kod pojedinog ugovorenog doktora o « neopravdanom prekoraćenju potrošnje sredstava za lijekove», zatražili smo od svih ugovorenih doktora opće medicine na području Virovitičko-podravske županije čija je potrošnja bila iznad ugovorenog prosjeka da pismeno obrazlože uzroke. Iz njihovih obrazloženja dalo se isčitati kako za prekomjernu potrošnju uglavnom krive «skupe terapije» koje indiciraju liječnici specijalisti. No da li je to baš tako i da li je to jedini uzrok?


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja