O nastupnom predavanju Andrije Š tampara

Autor(i)

  • Zvonko Š ošić Š kola narodnog zdravlja "Andrija Š tampar"

Sažetak

Poštovane kolegice i kolege javnozdravstvene provenijencije i ostali, koji ste sposobni razmišljati na javnozdravstveni način. U ovom broju našeg časopisa donosimo u cijelosti tekst nastupnog predavanja Andrije Š tampara održanog na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prigodom njegovog izbora za profesora higijene i socijalne medicine još daleke 1923. godine. Š tampar je tada imao 34 godine i bio je pun energije potrebne za beskompromisnu borbu za zdravlje svojeg naroda.

Downloads

Objavljeno

2006-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi