Provedba Programa prevencije kroničnih nezaraznih bolesti u Zadarskoj županiji od 2010. do 2015. godine

Autor(i)

  • Ljilja Balorda Zavod za javno zdravstvo Zadar
  • Zoran Š krgatić Zavod za javno zdravstvo Zadar

Ključne riječi:

kronične nezarazne bolesti, Zadarska županija, primordijalna prevencija kroničnih nezaraznih bolesti u predškolskoj dobi

Sažetak

Kronične nezarazne bolesti (KNB) predstavljaju značajan javnozdravstveni problem u Zadarskoj županiji koji se očituje u povećanju pobola, kako onog zabilježenog u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, tako i bolničkog pobola te mortaliteta od navedenih bolesti. Načini prevencije su poznati i učinkoviti. Javnozdravstvene akcije i predavanja u Programu bila su usmjerena na prevenciju KNB, važnost ranog otkrivanja KNB, pravovremenog liječenja te usvajanje zdravih stilova života, kroz poticanje na pridržavanje principa mediteranske prehrane, nepušenje te kroz redovitu primjerenu tjelesnu aktivnost. Prevencija ovih bolesti na regionalnom nivou bi trebala biti lokalno prilagođena, intersektorska i koordinirana iz Zavoda za javno zdravstvo. Time se potiče stvaranje politike zdravlja u regionalnim jedinicama te se povećava mogućnost za stvaranje zajednice u kojoj je usvajanje i održavanje zdravih životnih stilova poželjno i primjenjivo.  

Downloads

Objavljeno

2016-02-23

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi