Gerontološko-javnozdravstvena djelatnost - zdravstveni management za starije osobe (Gerontology-Public Health Service- Health Management for the Elderly)

Autor(i)

  • Spomenka Tomek-Roksandić Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Goran Perko Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Diana Mihok Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Ana Puljak Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Marija Š kes Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Stela Vračan Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Hrvoje Radašević Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Josip čulig Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Sažetak

UVODTrend demografskog starenja populacije diktira sve veći porast zahtjeva i potreba za gerijatrijskim i gerontološkim mjerama i postupcima zaštite zdravlja starijih osoba. Danas u Hrvatskoj 15,63% ukupnog stanovništva čini starija populacija.Prema projekciji kretanja hrvatskog pučanstva do 2050.god. udio starijih osoba u Hrvatskoj će iznositi 26,8%, od čega će 9,7% činiti osobe starije od 80.god. Analizirajući projekciju ukupnog pučanstva Hrvatske do 2050.god. uočava se pad mlađe dobi (0-14 god.) čiji udio od 17,3% 2000.god. pada na 11,4% do 2050.god., kao i udio radne dobi (15-64 god.) sa 66,4% na 61,8%. (slika 1.)

Author Biographies

Spomenka Tomek-Roksandić, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Spomenka Tomek-RoksandićZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Goran Perko, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Goran PerkoZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Diana Mihok, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Diana MihokZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Ana Puljak, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Ana PuljakZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Marija Š kes, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Marija Š kesZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Stela Vračan, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Stela VračanZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Hrvoje Radašević, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Hrvoje RadaševićZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Josip čulig, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Josip čuligZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi