Temporomandibularni poremećaji s aspekta javnoga zdravstva

Autor(i)

  • Tomislav Badel Zavod za stomatološku protetiku, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
  • Josip Pandurić Zavod za stomatološku protetiku, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
  • Miljenko Marotti Zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, KB Sestre milosrdnice, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Sažetak

Temporomandibularni poremećaji su skup funkcijskih poremećaja žvačnih mišića i čeljusnih zglobova. Glavnina njihove dijagnostike i terapije u domeni je stomatologa, iako još uvijek svi stomatolozi, a ni liječnici nisu educirani prepoznati kliničke znakove temporomandibularnih poremećaja i dijagnostiku te planirati učinkovitu i svrsishodnu terapiju.

Downloads

Objavljeno

2006-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi