Registar za psihoze Hrvatske (Croatian Psychoses Registry)

Autor(i)

  • Maja Silobrčić Radić Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Vlasta Hrabak-Žerjavić Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

 Hrvatski zavod za javno zdravstvo je, uočivši javnozdravstveno značenje mentalnih/duševnih bolesti još 1961. godine utemeljio Registar za psihoze Hrvatske. Registar je započeo radom cenzusom svih bolesnika zatećenih 31. prosinca u psihijatrijskim bolnicama i odjelima u Hrvatskoj. Predstavlja specijalni zdravstveno statistički instrument za dugoročno poimenično praćenje bolesnika i ima značajke populacijskog registra.  Prate se podaci o osobama, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji boluju od shizofrenije a liječeni su   u psihijatrijskim bolnicama i odjelima. Izvor podataka je psihijatrijski obrazac koji se popunjava prilikom otpusta   osobe iz bolnice (redovita prijava i dnevna bolnica) i na dan cenzusa 31. prosinca svake godine.    Za svaku pojedinu osobu može se pratiti tijek bolničkog liječenja prema ustanovi, trajanju hospitalizacije, osnovnoj i drugoj psihijatrijskoj dijagnozi, te somatskoj dijagnozi, uzroku smrti u slučaju smrti u bolnici ili izvršenog samoubojstva.  Skupno se podaci analiziraju na razini osobe i slučaja po odabranim obilježjima (dob, spol, županija rođenja/boravka, ustanova liječenja) u okviru pojedinih podskupina tzv. kontingenata.  Uvođenje X revizije Međunarodne klasifikacije bolesti SZO   dovelo je do promjene u razvrstavanju pojedinih dijagnostičkih potskupina. Zbog kontinuiteta praćenja bolesnika u Registar se od 1995. godine uz osobe imaju dijagnozu shizofrenije (šifra F20) registriraju i osobe koje imaju dijagnozu shizoafektivnog poremećaja (prije shizoafektivna shizofrenija) (šifra F25).

Author Biographies

Maja Silobrčić Radić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Maja Silobrčić RadićHrvatski zavod za javno zdravstvo

Vlasta Hrabak-Žerjavić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Vlasta Hrabak-ŽerjavićHrvatski zavod za javno zdravstvo

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi