Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja: Dan mentalnog zdravlja (There is No Health Without Mental Health - Mental Health Day)

Slađana Štrkalj Ivezić

Sažetak


Dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. 10, a prilika je da se podsjetimo  na važnost mentalnog zdravlja za cjelokupno čovječanstvo. Psihički ili mentalni poremećaji su vrlo rašireni. Procjenjuje se  da ¼ stanovnika  našeg planeta tokom svog života pati od najmanje jednog psihičkog poremećaja. U budućnosti se ako sada nešto ne poduzmemo predviđa porast oboljelih. Tako se npr. Predviđa da će 2020 depresija postati druga po redu na listi vodećih bolesti. Mentalno zdravlje je dio ukupnog zdravlja i ne može se od njega odvojiti. Mentalno zdravlje omogućava čovjeku korištenje maksimalnih kapaciteta na svoju i društvenu korist i dobrobit. Biološki, psihološki i socijalni faktori utječu  na mentalno zdravlje i mogu ga povećavati ili smanjivati. Danas znamo da su ovi faktori u interakciji ,što je važno i sa aspekta prevencije mentalnih poremećaja, planiranja liječenje i poboljšanja mentalnog zdravlja. Danas nas upravo rezultati genetskih istraživanja uče da  nema mentalnog poremećaja  bez interakcije sa okolinom u kojoj osoba živi. Loša klima odrastanja, nasilje, konfliktni odnosi u obitelji, ne podržavajuća okolina, stres na poslu, drugi stresni događaji, traume  sve to negativno djeluje na mentalno zdravlje i  doprinosi smanjenju kvalitete života. Kvaliteta života je subjektivna i objektivna. Subjektivno uključuje zadovoljstvo u životu a objektivno funkcioniranje u različitim ulogama na poslu, obitelji i društvenom životu.  Pomažući mentalno zdravlje mi povećavamo kvalitetu života ne samo pojedinca nego i cijele zajednice.  Mi danas raspolažemo sa dosta znanja o mogućnosti prevencije i liječenja mentalnih poremećaja . Nažalost ovo veliko znanje koje je na raspolaganju svima nama  ne koristimo dovoljno. Mada je poznato da ulaganjem u edukaciju postižemo velike  rezultate za mali novac, nama ta činjenica nije još posve osviještena, pa smo npr. skloniji ulagati u zgrade koje su naravno također potrebne nego u edukaciju jer eto za to ne možemo naći sredstva. Samo  primjena znanja o stresu,  kreiranju poticajne radne sredine   dovela bi do ogromnih ekonomskih ušteda cijelom društvu.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja