Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće iz vodoopskrbnog sustava Grada Zagreba (Monitoring of Drinking Water Safety from the City of Zagreb Water Supply)

Autor(i)

  • Sandra Š ikić Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Svjetlana Andreis Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Sonja Tolić Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Ključne riječi:

voda za piće, javna vodoopskrba, monitoring

Sažetak

U radu su prikazani rezultati monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za piće iz javnog vodoopskrbnog sustava grada Zagreba u razdoblju od 01.01.2005. do 01.09.2006. godine. Zdravstvena ispravnost vode za piće je od velikog javno-zdravstvenog interesa, pa je monitoring vode za piće potrebno provoditi u cjelosti i na nacionalnoj razini.

Author Biographies

Sandra Š ikić, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Sandra Š ikićZavod za javno zdravstvo grada ZagrebaSlužba za zdravstvenu ekologiju

Svjetlana Andreis, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Svjetlana AndreisZavod za javno zdravstvo grada ZagrebaSlužba za zdravstvenu ekologiju

Sonja Tolić, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Sanja TolićZavod za javno zdravstvo grada ZagrebaSlužba za zdravstvenu ekologiju

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi