Izrada javnozdravstvenog programa promocije zdravlja „Anti-stres program za učitelje“

Autor(i)

  • Stela Bakarčić
  • Ivana čorić
  • Renata Domijan
  • Nataša Dragaš Zubalj
  • Nataša Jurković
  • Daniela Krnić
  • Marina Njegovan
  • Ksenija Petelin
  • Tanja Rizner
  • Nataša Tomljanović

Ključne riječi:

percepcija stresa, stres kod učitelja, stres na radnom mjestu, „Anti-stres program“

Sažetak

Stres na radnom mjestu danas predstavlja globalni javnozdravstveni problem te je jedan od najvećih uzroka profesionalnih bolesti i bolovanja kako u Europi tako i u svijetu. Istraživanja pokazuju da u kategoriju izrazito stresne profesije spada i zanimanje učitelj. Cilj našeg istraživanja bio je utvrditi razinu stresa kod učitelja Primorsko-goranske županije te na osnovu dobivenih rezultata osmisliti javnozdravstveni program za učitelje.

Metode: Ispitali smo 157 ispitanika iz 6 osnovnih škola PGŽ podijelivši ih prema dobi, spolu, mjestu stanovanja i radnom mjestu. Primijenili smo upitnik koji se sastoji od demografskih podataka i skalu stresa PERCEIVED STRESS SCALE (PSS), autora Sheldona Cohena.

Rezultati: Učitelji PGŽ smatraju najvećim izvorom stresa posao. Učitelji predmetne nastave su više izloženi stresu od učitelja razredne nastave.

Zaključak: Kako se vidi iz rezultata istraživanja, i učitelji osnovnih škola PGŽ doživljavaju visoku razinu stresa na poslu te smo, s ciljem njegovog smanjenja, osmislili javnozdravstveni program „Anti-stres program za učitelje“ koji će se provoditi u osnovnim školama PGŽ.

Author Biographies

Stela Bakarčić

Ivana čorić

Renata Domijan

Nataša Dragaš Zubalj

Nataša Jurković

Daniela Krnić

Marina Njegovan

Ksenija Petelin

Tanja Rizner

Nataša Tomljanović

Downloads

Objavljeno

2013-04-04

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi