Strategija bez strategije, osvrt - recenzija Nacrta prijedloga nacionalne strategije razvitka zdravstva

Autor(i)

  • Ranko Stevanović Hrvatski zavod za jvno zdravstvo

Ključne riječi:

strategija, razvoj, reforma, zdravstveni sustav

Sažetak

Nacrt prijedloga strategije od 90 stranica na manje od 10 stranica sadrži tekst koji se može smarati dijelom strategije. Ovako napisana, Stragija znači samo da treba «raditi strategiju » najmanje od 2007 do 2011. godine. Ona nema pacijenta i njegovo zdravlje u centar pažnje. Ona neće rezultirati neophodnim promjenama. Ona nije konsenzus struke i društva, nije policentrična i multisektorska. Ona je politički obojena a orijentirana je samo na FONDOVSKE ideje i zamisli.  

Nacrt prave, inovativne strategije trebaju, po provjerenoj metodologiji, izraditi javanozdravstveni eksperti (HZJZ i Š NZ «Andrija Š tampar »), poslati je u HLK i HLZ te njegovim stručnim udrugama na pismeno očitovanje i primjedbe. Iza toga, Strategija treba biti prerađena, dovršena i upućena na širi politički i društveni konsenzus. Takvu Strategiju treba prihvatiti Vlada RH i uputiti ga u Sabor na usvajanje. Prva rečenica strategije treba glasiti: «Nacionalna strategija razvitka zdravstva strateški je dokument razvoja zdravstva od strateškog interesa za hrvatski narod. Kao takva, ABOLIRANA je od svake politike i može se mijenjati jedino na isti način kako je i načinjena. Obveze navedene u strategiji s punom odgovornošću, u zadanim rokovima, imenovani subjekti trebaju ispunjavati poštujući pravila struke i zadnja dostignića znanosti ».

Downloads

Objavljeno

2006-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Osvrti