In memoriam Doc. dr. sc. Ivo Eterović-Sorić

Autor(i)

  • Luka Kovačić Medicinski fakultet u Zagrebu

Sažetak

U tišini, 8. srpnja 2005. godine u 73. godini života preminuo je docent, doktor znanosti Ivo Eterović-Sorić, jedan od sljedbenika naše Š tamparovske tradicije javnog zdravstva.
U rodnom Pučišću završio je osnovnu školu, klasičnu gimnaziju u Splitu, a Medicinski fakultet u Zagrebu. Radio je kao praktični liječnik u Supetru na Braču, u Domu zdravlja kojem je bio jedan od osnivača i njegov prvi ravnatelj od 1961 do 1964. godine. Svoj plodni javnozdravstveni rad započinje specijalizacijom socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite, te najprije kao kreativni suradnik, a kasnije i ravnatelj Zavoda za zaštitu zdravlja u Splitu. Ravnatelj Zavoda bio je od 1971 do 1980. godine.  

Author Biography

Luka Kovačić, Medicinski fakultet u Zagrebu

Luka Kovačić

Š kola zdravlja "Dr Andrija Š tampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Pisma