Povodom smrti prof. dr. sc. Kajetan Blečića

Autor(i)

  • Suzana Janković Zavod za javno zdravstvo Županije primorsko-goranske

Sažetak

Prije dva dana saznali smo tužnu vijest da nas je napustio naš dragi profesor Kajetan Blečić, istaknuti javno zdravstveni radnik, dugogodišnji direktor Doma narodnog zdravlja i ravnatelj Zavoda za zaštitu zdravlja u Rijeci te profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Sav svoj život posvetio je unapređenju struke, odgoju mladih kadrova i čuvanju i unapređenju zdravlja svakog čovjeka bez obzira na njegov svjetonazor, naciju, boju kože, socijalni status ili položaj na društvenoj ljestvici. Od diplomiranja pa do danas prof. dr. Kajetan Blečić aktivno sudjeluje u organizaciji javno zdravstvene službe u našoj zemlji a posebno   na području Rijeke i riječke regije.   Poznat zbog svojih organizacijskih i rukovodećih sposobnosti, stalno se borio za primjenu novih principa javnog zdravstva u našoj zdravstvenoj službi, te je kao takav bio viđeni član raznih odbora, komisija i savjeta u području organizacije javnog zdravstva.

Author Biography

Suzana Janković, Zavod za javno zdravstvo Županije primorsko-goranske

Suzana Janković

Zavod za javno zdravstvo Županije primorsko-goranske

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Pisma