Kako prevesti izraz “evidence based medicine”? "Medicina utemeljena na dokazima" ili … (Possible translations of the expression “evidence based medicine”)

Autor(i)

  • Berislav Skupnjak

Sažetak

Objavom   dolje navedenog pisma želja nam je potaknuti raspravu o načinu prijevoda izraza "evidence based medicine".

Š tovana prof. Kern,

U broj 3 Hrvatskoj časopisa za javno zdravstvo pročitao sam Vaš članak: "Zdravstvo digitalnog doba".

Osim sadržaja sa kojim se inače slažem, naišao sam na nešto što me ponukalo da Vam se obratim i ovim dopisom.

U potpunosti sam suglasan (jer i to je predmet mog dilemskog razmišljanja) da se sve češće koristi izraz "evidence based medicine".

Međutim, nije u redu to doslovce prevađati, u smislu da se tu misli na neke "dokaze". Poradi toga mi se čini da je Vaša sugestija o tome da govorimo o "znanstvenoj činjenici" odlična.   Jedino preostaje razmišljati kako tu sintagmu dovesti u standardni stručno-znanstveni riječnik.

Author Biography

Berislav Skupnjak

Prim. dr. Berislav Skupnjak

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Pisma