Socijalni marketing u HIV/AIDS preventivnim programima

Autor(i)

  • Tatjana Nemeth Blažić Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Iva Jovović UNAIDS - Zajednički program UN za borbu protiv HIV//AIDS-a

Ključne riječi:

socijalni marketing, HIV savjetovanje i testiranje, prevencija HIV/AIDS-a

Sažetak

Cilj ovog rada je prikazati metode socijalnog marketinga koje smo koristili u okviru programa rada centara za HIV savjetovanje i testiranje. U području prevencije HIV/AIDS-a programi socijalnog marketinga pokazali su se kao učinkovita metoda u odgovoru na epidemiju HIV-a. pomažući u prihvaćanju i popularizaciji proizvoda i usluga koje se nude za prevenciju, a  čime značajno doprinose u cjelokupnom radu zaustavljanja i sprečavanja širenja   HIV infekcije i AIDS-a. Osim u području prevencije HIV/AIDS-a, metode socijalnog marketinga koriste se u raznim područjima preventivne medicine kao važna komponenta u radu na očuvanju i unapređenju zdravlja.

Author Biographies

Tatjana Nemeth Blažić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

dr.med.

Voditeljica Odsjeka za HIV/AIDS

Iva Jovović, UNAIDS - Zajednički program UN za borbu protiv HIV//AIDS-a

dipl.soc.rad.

Voditeljica programa UN Tematske skupina za HIV/AIDS

Downloads

Objavljeno

2012-02-08

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi