Edukacija iz javnog zdravstva (Public Health Education)

Autor(i)

  • Luka Kovačić

Sažetak

Bolonjski proces je europski proces reforme visokog obrazovanja. Nazvan je prema deklaraciji koju su 19. lipnja 1999. godine u Bologni potpisali predstavnici 29 zemalja Europe. Proces reforme visokog obrazovanja započeo je dokumentom Magna Charta Universitatum, koji su usvojili rektori europski sveučilišta okupljeni još 1988. u Bologni povodom 900-te godišnjice najstarijeg sveučilišta u Europi. Magna Charta Universitatum promiče četiri osnovna principa. To su:

  • Sveučilište je autonomna institucija u srcu društva. Sveučilišta procjenjuju, promoviraju, potiču i njeguju kulturu kroz istraživanje i nastavu. Da bi mogla zadovoljiti sve potrebe, sveučilišta moraju moralno i intelektualno biti potpuno neovisna od političkih autoriteta i ekonomije;
  • Nastava i istraživanje na sveučilištu moraju biti ujedinjeni, kako ne bi kasnili s promjenama u potrebama i zahtjevima društva i napretku u znanosti;
  • Sloboda u istraživanju i učenju je osnovni princip sveučilišnog života, a sveučilišta i vlade moraju uvažavati taj princip;
  • Sveučilište je nasljednik europske humanističke tradicije, te se mora stalno skrbiti u prikupljanju općih znanja i ispunjavanju vitalnih potreba različitih kultura, koje utječu jedna na drugu.

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Osvrti