Uspostava Fonda za prevenciju bolesti i promociju zdravlja (Establishing a Disease Prevention and Health Promotion Fund)

Autor(i)

  • Marijan Erceg Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Andrea Babić-Erceg Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Zdravlje je   temeljni društveni resurs i preduvjet održivog   razvoja. Ono je rezultanta složenog međudjelovanja brojnih odrednica, od bioloških značajki pojedinca, značajki okoliša u kojem živi, sve do značajki socijalne okoline.

Svjetska zdravstvena organizacija zagovara promociju zdravlja kao inovativnu, suvremenu strategiju kojom se pojedinac i zajednica nastoje osnažiti i osposobiti za kontrolu odrednica svoga zdravlja. Svaka odluka koja se donosi, na svim razinama, utječe i ima posljedice po zdravlje. Optimiziranjem učinka javnih politika na zdravlje, investira se u zdravlje. To se postiže uključivanjem pitanja zdravlja u javnu politiku na području zdravstva, školstva, znanosti, komunalnog sustava (stanovanje), poljoprivrede, transporta, turizma, financija, te  političkim procesom donošenja odluka  o ostvarivanju nužnih promjena u zakonodavstvu, financijama, organizaciji i obrazovanju.

Author Biographies

Marijan Erceg, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Marijan Erceg

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Andrea Babić-Erceg, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Andrea Babić-Erceg

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi