Od profesionalne dijagnostike do partnerskog intervencionizma (Transition from medical diagnostics to partnership interventionism)

Autor(i)

  • Berislav Skupnjak

Sažetak

Sustav zdravstva neprijeporno – kao što je to slučaj, uostalom, u brojnim europskim zemljama – funkcionira u vrlo otegotnim uvjetima, koje nerjetko govore u prilog teze da je nastala svojevrsna zdravstvena kriza.
Uzrok tome jest nesrazmjerno i poremećeno neravnovjesje između četiri glavne determinante na kojima se gradi i funkcionira sustav zdravstva, tj. između objektivno nastalih potreba, subjektivnih zahtjeva ljudi za zdravstvenom zaštitom, ponude sustava zdravstva pri pruženju zdravstvene zaštite i – posljednje, ali ne najmanje važne odrednice – a to su mogućnosti – raspoloživi resursi.
Smije se utvrditi da je na snazi ocjena, za koju bi se moglo reći da djeluje kao aksiom, u smislu da se prve tri determinante stalno uvećavaju, dok četvrta – raspoloživost financijskih sredstava, rezultira oštrim srazom između – pojednostavljeno rečeno – potreba za zdravstvenom zaštitom i mogućnosti za njihovo zadovoljenje.
U takvim uvjetima moraju se aktivirati i neke izvanredne mjere, od kojih bi po mišljenju autora trebali kao metodu rada u prvi plan stavljati stvaranje osjećaja zajedničke odgovornosti i partnerstva.
Svi akteri zdravstva imaju svoje sudioništvo pri konfiguraciji stvaranja međuodnosa između zdravstvenih determinanti pa se njihov aktivni utjecaj očekuje i u razrješenju, prevladavanju ovih zatečenih gotovo kriznih situacija.
Autor izražava optimistično stajalište da će takav pristup uspjeti pa će hrvatsko zdravstvo ponovo – kao što je to bio slučaj za vrijeme rata i neposredno nakon rata funkcionirati da neće doći do ugrozbe zdravstvenog stanja, već obratno – do njegovog poboljšanja i profinjenja kvalitete življenja.

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi