Program rada - prof.dr.sc. Josipa Kern - kandidat za Direktora Š NZ

Autor(i)

  • Josipa Kern Katedra za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku Š kola narodnog zdravlja "Andrija Š tampar" Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak

Prijedlog programa rada Š kole narodnog zdravlja «Andrija Š tampar »
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  za razdoblje od 2006. do 2010. godine.

Downloads

Objavljeno

2006-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi