Program rada – prof.dr.sc. Slobodan Lang – kandidat za Direktora Š NZ

Autor(i)

  • Slobodan Lang

Sažetak

Š aljem Vam svoju prijavu na natječaj za direktora Š kole narodnog zdravlja «Andrija Š tampar », objavljen 3. travnja, a zaključen 5. svibnja 2006. godine.

Uz samu prijavu prinosim i pismo upućeno gđi. Dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

I ovdje želim vrlo snažno istaknuti praktičnog razvijanja Hrvatske kao socijalne države. Oko Š kole narodnog zdravlja, treba okupiti i druge visoko školske ustanove, kao, studij za socijalni rad, rehabilitaciju, medicinske sestre i sveučilišne postdiplomske studije (ljudska prava), organizacijski i programski odmah a u perspektivi i prostorno. Treba formirati hrvatski akademski centar socijalnog mišljenja, što je neophodne za razvoj cijele Hrvatske.

Downloads

Objavljeno

2006-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Pisma