Unapređenje zdravstvene skrbi za osobe s invaliditetom podacima Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom (Promotion of health care for the disabled according to Croatian Disability Registry figures)

Autor(i)

  • Tomislav Benjak Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Marija Strnad Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Registri značajnih zdravstvenih problema mogu se opisati kao specijalni statističko-epidemiološki uređaji za poimenično višegodišnje, odnosno doživotno praćenje osoba s određenim oštećenjem zdravlja. U registar se uključuju jedinstvene informacije koje se kontinuirano skupljaju na smišljen i sustavan način iz raznih izvora i kroz dulje razdoblje. Registriraju li se podaci o svim oboljelima na određenom području, odnosno za određenu populaciju, bez obzira na mjesto liječenja, tada je riječ o populacijskom registru. Za razliku od populacijskih, postoje i institucijski   registri. Institucijski registri sadrže podatke o bolesnicima zbrinjavanim u dotičnoj ustanovi. Najčešće su to bolnički registri [1].  Jedan je od značajnih javnozdravstvenih problema, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj, invaliditet. Prema procjenama UN-a problem invalidnosti mnogo je rašireniji nego što se inače misli: od deset stanovnika svake zemlje bar jedan je u izvjesnoj mjeri invalid [2].Da bi se došlo do podatka o broju i vrsti invaliditeta te potrebama osoba s invaliditetom, Hrvatska je odlučila slijediti smjernice UN-a, te je Hrvatski sabor donio Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, koji propisuje način prikupljanja, obrade i zaštite tajnosti podataka. Registar se vodi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo   [3].

Author Biographies

Tomislav Benjak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Tomislav BenjakHrvatski zavod za javno zdravstvo

Marija Strnad, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Downloads

Objavljeno

2006-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi